คิดถึง วันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

บ้าไปแล้ว ไม่สบาย หวัด รับประทาน

เลยมานั่งบ่น คิดถึง วันลอยกระทง

ไปหาดใหญ่ จะมีคน ลอยกระทง ด้วยไหมนี่

คิดไปได้คนเรา

ไปนั่ง ฟังเพลง ดีกว่า มั้ง เรา

 

Comment

Comment:

Tweet