สุขสุนต์ วัน ลอยกระทง นะครับ

เรามาเริ่มบทความวันนี้ด้วยการร้องเพลงให้เข้ากับเทศกาลกันเถอะ

"เพลง รำวงวันลอยกระทง"

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

พรุ่งนี้แล้วสินะ วันลอยกระทงก็จะมาถึง

แล้วปีนึง ที่เรา ลอยกระทง เราลอย เงินที่ใส่ในกระทง ไปเท่าไหร่ กี่ล้าน

Comment

Comment:

Tweet