ลอยกระทง มันจะมาแล้ว

ลอยกระทง จะลอยกระทงกันไหมจ๊ะ

ตื่นมา บ่น อะไรนี่

อากาศเริ่มหนาว

ผ่านวันลอยกระทงไปก็คงได้หนาว มากกว่านี้

ไปฟังเพลงรำวงวันลอยกระทงมา

รู้สึกอยากไปลอยแล้วสิ

เค้าว่ากันว่า

 

   การลอยกระทง เป็นประเพณีที่อยู่ควบคู่กับคนไทยมาช้านาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เราในฐานะลูกหลานคนไทยจึงควรช่วยกันรักษาไว้อย่าให้ประเพณีนี้ ต้องเสื่อมและหมดคุณค่าลงเพราะเรา เพื่อทำให้ การลอยกระทง เป็นประเพณี ที่คงไว้ซึ่งความเป็นไทยและงดงามคงอยู่สืบไป นานเท่านาน..

สุขสุนต์วันลอยกระทง

 

Comment

Comment:

Tweet